Værdigrundlag ungdom

                         RBK Badminton

 

  • · Er medlem af Dansk Badminton Forbund
    og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.
  • · Er hjemmehørende i Rønne Nord, og spiller i henholdsvis
    Rønne Idrætshal, træningshallen og DGI hallen
  • · Hvor vi har plads til alle børn, der ønsker at spille badminton
    uanset den enkeltes ambitionsniveau.
  • · Vi vil gerne være den klub, hvor det er sjovest at spille badminton.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget for RBK’s ungdomsafdeling er:

Respekt for andre

RBK lægger vægt på at alle ungdomsspillere udviser respekt
både overfor hinanden i det daglige, men også overfor trænere,
ledere og modspillere når de deltager i stævner og holdkampe.

Plads til alle

I RBK skal der være plads til alle, der ønsker at spille badminton,
uanset om man er elitespiller eller motionist, og alle skal have mulighed
for at spille, hvor de styrkemæssigt hører hjemme.

Kvalitet i træningen

RBK lægger vægt på at vi dels kan tilbyde alle spillere en træning
tilpasset den enkeltes niveau, samt at de må få et godt udbytte af denne.
RBK forsøger endvidere at give ekstra tilbud enten i klubben eller via Bornholms badmintonkreds til spillere, der er motiveret for dette.
Endvidere skal alle trænere, der har et ønske eller behov for yderligere uddannelse, tilbydes dette.

Socialt engagement

RBK vil forsøge at inddrage det sociale aspekt i træning, ved forskellige aktiviteter i klubben og uden for klubben, der også går på tværs af
årgangene.

Forældreengagement

RBK vil arbejde for at inddrage forældrene i deres børns engagement
i klubben, både for at motivere børnene, men også for at delagtiggøre
forældre i afvikling af arrangementer til glæde for både børn og voksne.