Forside

Velkommen til Rønne Badminton Klub
Opstart for sæson 2020 – 2021.

Logo blå     Danske Bank logo    Logo blå         

                           Vores bank og sponser 

Obs, Obs, Obs.
Der er indtil videre lukket for tilmelding til ungdoms træning!

Se opstart for ungdom ” Ungdom”/Trænings-tider”

Obs. Obs. Obs. nye Corona instrukser.

Hermed sidste nyt omkring Corona restriktioner 

Vedr.:  Brug af omklædnings- og baderum

Den seneste tid har budt på kraftige stigninger i antallet af Corona-smittede her på Bornholm. Derfor har Kriseberedskabet i Bornholms Regionskommune besluttet, at alle omklædnings- og baderum i øens idrætsanlæg indtil videre ikke må benyttes.

Eksterne adgange til omklædningsrummene er aflåst, og kan ikke benyttes. Vi har valgt ikke at låse de interne adgange til omklædningsrummene, således I fortsat kan benytte toiletterne der.

Dette drastiske skridt er taget i bestræbelserne på at få smitten med Corona under kontrol. Det er således i alles interesse, at disse restriktioner efterleves.

I må stadig benytte idrætsanlæggene, under iagttagelse af de forsamlingsregler der lige nu er gældende. Derfor er det vigtigt, at I fortsat sørger for omhyggelig afspritning af de redskaber I har brugt, inden de stilles på plads.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Der er nu åbnet op for at man kan dele idrætshaller op i zoner, det betyder at vi fra på mandag den 2. nov. kan anvende 4 baner i begge haller. Nu er vi næsten ved at være i tilbage i normale tilstande, i hvert fald hvad angår selve spillet. Der er  ganske få ændringer som fremgår af spilleskemaet kan ses via nedenstående link.

Du kan finde link til de ændrede tider som træder i kraft fra 2. nov. her!

Med hensyn til brug af mundbind, så gælder det at disse skal bæres når man opholder sig i hallen, men men ikke under spil på banerne.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 Klubbens bankkonto: 1551-11401589